Trang chủ / Giải pháp

GIẢI PHÁP VỀ PHÁP LÝ

Một số luật liên bang, tiểu bang và quốc tế hiện đang điều chỉnh thương mại điện tử, có thể liên quan đến các vấn đề phức tạp về hợp đồng và thuế, bảo mật và quyền riêng tư. Bởi vì công nghệ thay đổi nhanh chóng, các luật điều chỉnh mới và đang phát triển. Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn đối diện với những vấn đề liên quan đến nhãn hiệu, các chứng chỉ quốc tế mà thị trường doanh nghiệp muốn nhắm đến đòi hỏi. Global Brand sẽ thay mặt doanh nghiệp giải quyết những vấn đề nêu trên.

GLOBAL BRAND SẼ GIÚP BẠN GIẢI QUYẾT VỀ VẤN ĐỀ PHÁP LÝ TRONG QUÁ TRÌNH THAM GIA THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ QUỐC TẾ

    Liên hệ

    ĐỂ LẠI THÔNG TIN ĐỂ ĐƯỢC CHUYÊN GIA TƯ VẤN

    Doanh nghiệp của bạn là doanh nghiệp Việt Nam? Bạn mong muốn mở rộng thị trường tại Mỹ và xây dựng thương hiệu toàn cầu? Để GLOBAL BRAND có thể hỗ trợ doanh nghiệp của bạn, vui lòng điền các thông tin bên dưới!

    (+84)909069010