Chưa được phân loại

Nhãn hiệu chứng nhận là gì và cách đăng ký

22/01/2021

Nhãn hiệu chứng nhận là gì và cách đăng ký

Ở bài viết “nhãn hiệu là gì”, Global Brand đã mang đến cho doanh nghiệp một cái nhìn tổng quát...

Xem thêm
Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu mới nhất, cách điền tờ khai đăng ký

28/12/2020

Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu mới nhất, cách điền tờ khai đăng ký

Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam đã có những quy định rõ ràng về thủ tục và hồ sơ...

Xem thêm
(+84)909069010