Nghiên cứu thị trường trên Amazon

Khi nhận sản phẩm, Global Brand sẽ tiến hành nghiên cứu thị trường của sản phẩm đó trên Amazon, bao gồm phân tích thị trường, hành vi khách hàng, chiến lược đối thủ. Từ đó chúng tôi đề ra chiến lược bán hàng cho doanh nghiệp chính xác giúp tối ưu tỉ lệ chuyển đổi, phù hợp với mục tiêu mà doanh nghiệp đề ra.

0/5 (0 Reviews)
(+84)909069010